Curriculum Vitae

Mikael Sköld
Personligt
NamnMikael Sköld
AdressHillmanskroken 4, 802 82 GÄVLE
Telefon070-616 30 24
E-postmikeskold@gmail.com
Födelsedatum28 April 1963
CivilstatusSärbo och 2 vuxna barn
Aktuell sysselsättning
Jag är anställd som IT arkitekt på Lantmäteriet sedan september 2020 och driver även ett eget konsultföretag. Mer information om detta på företagets hemsida.
Anställningar
2020-09 –IT arkitekt, Lantmäteriet, Gävle
2010-06 – 2020-08Systemkonsult, Atea Sverige AB, Gävle
1985-02 – 2010-06Senior Exchange Administrator, Lantmäteriet, Gävle
Genomförda uppdrag
2020-06 –
2020-06
ESF-rådet – Systemkonsult Exchange/O365. Framtagande av ett förslag till migreringsplan för ESF-rådets förflyttning från lokal e-postservermiljö (Exchange Server 2016) till Office 365 och Exchange Online. Hänsyn också tagen till användningen av OneDrive och OneNote för kunden.
2020-03 –
2020-08
Lantmäteriet – Systemkonsult Exchange och Skype for Business. Systemstöd för Exchange och Skype for Business inom Lantmäteriet pga resursbrist.
2020-01 –
2020-01
Arbetsgivarverket – Systemkonsult Exchange. Uppgradering av Arbetsgivarverkets Exchange-server från Exchange Server 2013 CU4 till senaste CU23 i tre steg pga .NET-krav för respektive CU.
2019-12 –
2020-04
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH via Crayon AB – Systemkonsult Exchange & Office 365. Migrering av Gymnastik- och idrottshögskolans elev- och personalkonton till Office 365 och Exchange Online. Avveckling av den gamla Exchange Server 2013 miljön on-premise.
2019-10 –
2019-10
Smedjebackens kommun – Systemkonsult Exchange. Stöd och revision av Smedjebackens kommuns Exchange Server miljö och ompekning av e-postflöde från tidigare externt mailskydd till Exchange Online Protection för in- och utgående trafik från kommunens lokala Exchange samt deras Exchange Onlinemiljö.
2019-06 –
2019-06
Hofors kommun – Systemkonsult Azure & O365. Bytt modell för autentisering mot O365/Azure för kundens nyttjande av Skype Online/Teams från Cloud-konton (Onlinekonton) till lokala konton synkroniserade via Azure AD Connect och Pass-Trough Authentication. Installation och konfiguration av Azure AD Connect.
2019-06 –
2020-04
Lantmäteriet – Systemkonsult Skype for Business & Exchange. Uppgradering av Lantmäteriets Skype for Business 2015 till Skype for business 2019 i onpremise miljö. Exchange-stöd under rekrytering av ny medarbetare inom funktionen.
2019-04 –
2020-01
Lantmäteriet – Systemkonsult Exchange. Lantmäteriet vill automatisera deployment av Skype Room Systems (SRS) via SCCM. Vi tar fram en PoC där vi ska kunna deploya ett SRS-system helt där leverans sker direkt till slutplacering och uppgifter från leverantören mottas i Lantmäteriets system för Asset-hantering. SCCM ska sedan kunna få ut ett certifikat med automatik och sedan skjuta ut en image, inställningar samt SRS-konfigurationen direkt till enheten.
2018-12 –
2019-02
Prenova Bygg & Utveckling AB – Systemkonsult Office 365. Flytt från annan leverantör till Atea. Migrering av data, etablering av ny molnservermiljö i Ateas Datacenter. Installation av servar, roller, AD m m.
2018-10 –
2020-08
AB Edsbyverken – Systemkonsult Exchange/Office 365. Rådgivande och utförande konsult kring etablering av Office 365-miljö för Edsbyn/Senab. Migreringsstrategi för att förflytta Exchange on-premise från två olika domäner till en ny enhetlig i Office 365.
2018-09 –
2020-08
Gävle kommun – Systemkonsult ADFS och Azure. ADFS-konsult samt stöd i Azure och Office 365-relaterade frågor, problem och beställningar.
2018-07 –
2018-07
Sundsvall Energi AB – Systemkonsult Exchange/Skype och Surface Hub. Uppdrag att verifiera och felsöka Sundsvall Enerigis bestånd av Surface Hub på flera lokationer i Sundsvall. Kommande uppdrag att sköta löpande underhåll av dessa Surface Hub.
2018-05 –
2018-07
Region Gävleborg – Systemkonsult Exchange. Migreringsstöd hos Region Gävleborg där man ska migrera från Exchange Server 2010 till Exchange Server 2016 On-Prem. Beroenden finns till en hel del integrationer och andra leverantörer. Mailrouting via Exchange Online Protection.
2018-03 –
2018-05
Tolkjouren i Gävle – Systemkonsult Office 365. Migrering av befintlig Small Business-miljö till Atea molnserver och Office 365. Flytt av mailboxar och skapande av Office 365 Tenant m m.
2018-01 –
2018-07
Hofors kommun – Systemkonsult Exchange. Installation av ny Exchange-miljö samt etablering av Skype Online. Migrering från Exchange Server 2010 Onprem till Exchange Server 2016 Onprem.
2018-01 –
2018-05
Clockwork Bemanning AB – Systemkonsult Office 365. Etablering av ny Office 365-miljö för Clockwork Bemanning AB som flyttar från annan leverantör till Atea. Migrering av epost från tidigare leverantörs hostade Exchange-miljö till Exchange Online (Office 365).
2017-11 –
2018-01
Ljusdals kommun – Systemkonsult Office 365. Etablering av Skype for Business Online hos Ljusdals kommun. Integration mellan kommunens Exchange Server 2016 Onprem och Skype for Business Online (Office 365).
2017-11 –
2018-01
Norengs Redovisningsbyrå AB – Systemkonsult Office 365. Etablering av ny Office 365-miljö för Norengs Redovisningsbyrå AB som flyttar från annan leverantör till Atea. Migrering av epost från tidigare leverantörs hostade Exchange-miljö till Exchange Online (Office 365).
2017-10 –
2017-10
Sigtuna kommun – Systemkonsult Skype. Utöka kommunens Skype for Business miljö med ytterligare en SIP-domän. Innebär utökning av DNS-poster, nya certifikat samt omkonfiguration av topologin i Skype for Business.
2017-10 –
2017-10
Prebus AB – Systemkonsult Exchange. Konsultation och supportstöd för att reda ut problem hos kunden. Tillgång till Business Center portalen för MPSA-nycklar och installationsmedia. Uppstartsproblem i Outlook pga Online-läge istället för cachelagrat läge. Problem med tillgång till Kontakter och Kalendrar via ActiveSync.
2017-10 – 2017-10Norrtälje kommun – Systemkonsult Exchange. Ändring av autentisering för Outlook i Exchange 2013 miljö med webpublicering via BigIP F5. Kunden har problem med inloggningsrutor i Outlook när man byter nät vid t ex uttag ur docka.
2017-10 –
2018-05
Lantmäteriet – Systemkonsult Exchange. Migreringsstöd hos Lantmäteriet där man ska migrera från Exchange Server 2013 till Exchange Server 2016 On-Prem. Beroenden finns till en hel del integrationer mot Telia och andra leverantörer.
2017-09 –
2017-10
Håbo kommun – Systemkonsult Skype/Exchange. Felsökning av kommunens Exchange-miljö då ett av verksamhetssystemen fick felmeddelanden kring vissa systemskickade mail. Felsökning i såväl Exchange som i System.Net.Mail.
2017-06 –
2017-06
Region Gävleborg – Systemkonsult Exchange. Cloudstöd inom projektet att migrera/starta upp ny plattform för folkhögskolorna Forsa, Bollnäs och Västerberg. Från First Class till Office 365 och Teams for Education.
2017-06 –
2017-06
AB Edsbyverken – Systemkonsult Exchange. O365 Workshop genomförd hos AB Edsbyverken inför en upphandling av ny IT-miljö och flytt till O365.
2017-05 –
2017-06
Uppsala kommun – Systemkonsult Exchange. Migreringssupport inom Exchange/O365 för Uppsala kommun under deras stegvisa migrering till ny e-postplattform.
2017-05 –
2017-05
Gävle kommun – Systemkonsult Exchange. Rådgivande genomgång av Gävle kommuns Exchange 2013 miljö inför en uppgradering till Exchange 2016. Best practice, erfarenheter och tips.
2017-03 –
2020-08
Vanaheim AB – Systemkonsult SharePoint. Löpande SharePoint konsultation hos Vanaheim AB. Kunden kör all sin dokumenthantering i SharePoint Online och behöver stöd med nya processer, arbetsflöden och behörigheter.
2017-02 –
2017-06
MittMedia – Systemkonsult Exchange och Skype for Business. Genomgång och uppgradering av Lync 2013 till Skype for Business Server 2015 samt anslutning av SIP-trunk till Skype 4B för inringning till möteskonferenser. Exchange 2016 On-Prem – Genomsyn av uppsatt miljö och ev. förbättringstips samt förbereda för nya maildomäner och användare som skall in på sikt i samma Exchange-miljö.
2017-02 –
2018-03
SGU, Uppsala – Systemkonsult Exchange och Skype for Business. Installation av helt ny Exchange 2016 On-Premise lösning samt Migrering från Notes till Exchange. Installation av helt ny Skype for Business On-Premise lösning.
2017-01 –
2020-08
Arkitektgruppen i Gävle AB – Systemkonsult. Leverans- och systemansvarig för Arkitekgruppens IT där Atea står som driftspartner.
2017-01 –
2018-04
Hofors kommun – Systemkonsult Exchange. Installation av ny Exchange 2016-miljö i samexistens med befintlig Exchange 2010. Migrering från Exchange 2010 till Exchange 2016 on-premise.
2016Svenska Fönster AB – Systemkonsult: Ny Exchange 2016-miljö samt migrering från Lotus Notes.
2015-11 –
2017-02
BillerudKorsnäs – Systemkonsult: Migreringsstöd från Exchange 2010 till 2013 med olika domäner inblandade.
2015Lantmäteriet – Systemkonsult: Skriptlösning för att snabbt hantera infekterade brevlådor i Exchange vid t ex Ransomeware-attacker.
2015Lantmäteriet – Systemkonsult: Systemlösning ihop med befintligt IAM-system för automatiserad avveckling av användares brevlådor vid tjänstens avslut.
2015Lantmäteriet – Systemkonsult: Avveckling av Enterprise Vault och en ny skriptad lösning för export av arkiv för senare import till brevlåda.
2014Lantmäteriet – Systemkonsult: Ny MDM-lösning med Acronis Access för publicering av interna kataloger till mobila enheter.
2014Lantmäteriet – Systemkonsult: Digital Signagelösning med NEC-skärmar och SmartSign.
2013Gävle Containerterminal – Systemkonsult Exchange: Ny Exchange 2013-miljö samt migrering från Exchange 2010, Gävle Containerterminal, Gävle.
2013BEKAB – Systemkonsult Exchange: Installation av ny Exchange 2010-miljö för transition mellan Exchange 2003 och Exchange 2010 hos Bergströms Konstruktionsbyrå AB (BEKAB).
2012Gävle Containerterminal – Systemkonsult Exchange: Ny Exchange-miljö samt migrering från Exchange 2003 och 2007, Gävle Containerterminal, Gävle.
2012Gävle Kommun – Systemkonsult Lync: Deltagare/kontaktperson Workshop/utredning om Microsoft Lync hos Gävle Kommun.
2012Lantmäteriet – Systemkonsult Exchange & Lync: Unified Communication. Stödprocesser för Exchange, Lync och andra stödsystem. Pågår!
2012Fagergrens Fastighetsbyrå – Systemkonsult Exchange: Installation av Exchange 2010 hos Fagergrens Fastighetsbyrå, Gävle.
2012Söderhamns Nära AB – Systemkonsult: Utbyte och migrering av Söderhamn Näras ISA 2006 Kluster mot ett TMG 2010 Kluster.
2012SATS Sportsclub Sweden AB – Systemkonsult Lync: Stöd och problemlösning kring publicering av Lync via UAG hos SATS, Stockholm.
2010-08 –
2012-10
Trafikverket/ICT – Systemkonsult Exchange & Lync: Exchange/OCS, Trafikverket ICT, Gävle: Drift & stöd inom Exchange- och OCS-miljöerna för Trafikverket ICT:s kunder.
2011Mackmyra Svensk Whisky – Systemkonsult Exchange: Ny Exchangemiljö och migrering från SBS2003 till Exchange 2010 hos Mackmyra Svensk Whisky AB.
2011Gävle Kyrkliga Samfällighet – Systemkonsult Exchange: Drift & stöd av Exchange och backup-miljön hos Gävle Kyrliga Samfällighet.
2011Elbyrån i Gävle – Systemkonsult: Installation av mätdataserver hos Elbyrån i Gävle. Windows 2008 R2 samt SQL 2008.
2011Falu Energi – Systemkonsult Exchange: Installation och konfiguration av Quest Migration Manager för migrering av brevlådor från Exchange 2003 till Exchange 2010 hos Falu Energi.
2011MittMedia – Systemkonsult Exchange: Installation av ny Exchange 2010-miljö för transition mellan Exchange 2003 och 2010 hos MittMedia (Gävle).
2010Gävle Kommun – Systemkonsult: Applikationstestsamordnare på Gävle kommun under DITA-projektet (Din IT Arbetsplats).
Utbildningar
2016-11Microsoft Surface Hub Technical Power Training for Partners, 
Microsoft UK
2016-03Mastering SharePoint 2013/2016 Deployment & Admin, 21/3 – 23/3 2016, 
LabCenter AB
2016-01Office 365 Master Class, 13/1 – 15/1 2016, 
Cornerstone
2015-03Microsoft – ADFS, 25/3 – 26/3 2015, 
Firebrand
2015-01Technical Master Deep-Dive of Exchange Server 2013, 22/1 – 23/1 2015, 
LabCenter
2014-05ADFS Federation for IT-Pro, 5/5 – 6/5 2014, 
LabCenter
2013-09PowerShell 3.0 – MS10961 (Företagsintern Atea), 2/9 – 4/9 2013, 
Cornerstone
2013-03Mastering Exchange 2013 – Workshop, 13/3 – 15/3 2013, 
LabCenter AB
2012-05Mastering Lync 2010 – Workshop, 9/5 – 11/5 2012, 
LabCenter AB
2010-11Mastering ForeFront UAG 2010 – Workshop, 30/11 – 2/12 2010, 
LabCenter AB
2010-09Mastering Exchange 2010 Transition – Workshop, 13/9 – 15/9 2010, 
LabCenter AB
2009-10
Postfix
– Workshop, 28/10 2009, Lantmäteriet (CygateStockholm Code Group)
2008-10BiTA Service Management, ITIL Foundation for IT Service Management (ITIL Foundation), 7/10 – 9/10 2008
2007-04Hypersoft, OmniContext Concepts & Managing and metering IT service delivery with OmniAnalyser, 23/4 – 26/4 2007, Aix-en-Provence (Frankrike)
2004-10Veritas, Enterprise Vault Administration and User Features (EV 6 Admin I and II), 12/10 – 14/10 2004
2004-06Informator AB, Implementing and Managing MS Exchange Server 2003 (MS2400), 14/6 – 18/6 2004
2004-03Bra Data AB, Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure (MS2279), 1/3 – 5/3 2004
2002-11Cendio Systems AB, Sendmail, 26/11 2002
2002-09Humandata AB, Implementing and Managing Microsoft Exchange 2000, 22/9 – 27/9 2002
2002-05Humandata AB, Microsoft Windows 2000 DNS, 24/5 2002
2001-10Cornerstone, Projektledning (P01), 29/10 – 2/11 2001
2001-03BOV, Siemens DirXadmin V6.0 Workshop – Katalogtjänst X.500, 5/3 – 9/3 2001
2000-09Cornerstone, Updating Support skills from Windows NT to Windows 2000 (1560), 4/9 – 8/9 2000
2000-04Informator, XML för systemutvecklare, 17/4 – 20/4 2000
1999-05Learning Tree International, Introduktion till Visual InterDev, 25/5 – 28/5 1999
1998-09Cornerstone, Supporting Windows NT 4.0 Core Technologies, 7/9 – 11/9 1998
1998-02Network Management, Nätverk & datakommunikation, grundkurs, 16/2 – 18/2 1998
1997-10Scribona Computer Products AB, Core Technologies of Microsoft Exchange Server 5.0, 27/10 – 31/10 1997
1997-08Lexicon AB, Visual Basic 5.0 fortsättningskurs, 20/8 – 22/8 1997
1997-06Lexicon AB, Visual Basic 5.0 grundkurs, 16/6 – 17/6 1997
1989-04Högskolan i Gävle-Sandviken, Allmän Kartkunskap, 5 poäng
1989-03Lantmäteriet, INFO-programmering, påbyggnad
1988-02Lantmäteriet, INFO-programmering, grundkurs
1987-11Memory Data, IBM-PC grundkurs
1986-04Lantmäteriet, Din ekonomi och samhällets, 50 timmar
1986-02Lantmäteriet, Mer om planering i praktiken statliga sektorn, 47 timmar
1985-05Lantmäteriet, ADB-grundutbildning, 70 timmar
1985-04Lantmäteriet, PRIME-datakurs, påbyggnad
1982-06Polhems Gymnasieskola, Gävle, Tekniskt gymnasium med inriktning mot byggsektorn, 1979 – 1982
1979-06Grundskola, Gävle, 9 år, 1970 – 1979
Kompetenser
KompetensNivåErfarenhet sedan år
Acronis AccessGod2013
Atea AnywhereGrundläggande2015
Atea Molnbaserad IT-driftGod2016
Atea Molnserver MicrosoftGod2015
Atea Molnserver VMwareGrundläggande2015
Atea MolnvideoGrundläggande2017
Azure Multi-Factor AuthenticationGod2017
CSSGod2000
Dell Quest Migration toolsGod2004
DHTMLGod2010
HTMLGod1995
HTML5God2014
IISGod1998
Information Technology Infrastructure Library (ITIL)God2008
JavaScriptGrundläggande1999
KEMPGrundläggande2013
Microsoft Active DirectoryExpert2000
Microsoft ADFSGod2014
Microsoft AzureGod2014
Microsoft Azure ADGod2014
Microsoft DirSyncGrundläggande2014
Microsoft DNSGrundläggande2003
Microsoft ExchangeExpert1996
Microsoft Hyper-VGrundläggande2013
Microsoft Lync/Skype For BusinessGod2011
Microsoft Office 365Expert2014
Microsoft Office 365 GroupsGod2014
Microsoft Office 365 WorkshopExpert2016
Microsoft Office Graph/DelveGod

2014

Microsoft Onedrive for BusinessGrundläggande2015
Microsoft Server 2008God2009
Microsoft Server 2012God2012
Microsoft Server 2016God2017
Windows Server 2019God2019
Microsoft SQLGrundläggande2000
Microsoft Surface HubExpert2017
Microsoft TMGExpert2010
Microsoft Windows 10God2015
Microsoft Windows 7God2010
Microsoft Windows 8God2013
Microsoft YammerGrundläggande2016
MigrationWizGrundläggande2015
Office 365 TeamsExpert2017
Office 365 Teams for EducationGod2017
PHPGod2010
PowerShellGod2012
Scripting PHPGod2009
SendmailGrundläggande1998
Ubuntu LinuxGrundläggande2006
VB ScriptGrundläggande1996
Veritas BackupExecGrundläggande1998
Veritas NetbackupGrundläggande2011
WordPressGod2011
ZylinkGrundläggande2009
Språk
SvenskaModersmål
EngelskaMycket bra – Flytande i tal och skrift
TyskaGanska bra – Talar och förstår hjälpligt
SpanskaGanska bra – Talar och förstår hjälpligt
Andra engagemang
2017-04 – 2019-10Ordförande i Bostadsrättsföreningen Mården,
Gävle
2007-07 – 2008-07Ledamot i Valbo Hockey Club styrelse, Valbo, 
Gävle
1998-06 – 2001-06Sekreterare i Valbo AIF’s Ishockeysektionsstyrelse, Valbo, 
Gävle
1996-11 – 2008-11Ordförande i Samfällighetsföreningen Åbrinken, Valbo, Gävle
1983-08 – 1984-05Fullgjord militärtjänst Sk.grp.ch I14/Fo21, Gävle
Övriga meriter
»Jag behärskar med lätthet vanliga PC applikationer för ordbehandling, kalkylblad, databaser, internet-läsare, bildbehandlingsprogram, etc.
»Jag har använt Internet mer eller mindre dagligen sedan 1994.
»Jag säljer, bygger och reparerar datorer (PC), ombesörjer installationer och konfigurationer av PC-programvara.
»Körkort för bil sedan 1982.